Kanske har vi lite kontrollbehov. Men vi vill vara säkra på att våra produkter håller den kvalitet du förväntar dig. Att producera bra mat är det viktigaste för oss.

TRYGGA PRODUKTER

Vi lägger stora resurser på att produkterna skall vara säkra, av högsta klass samt att de produceras med en låg miljöpåverkan. Vi har kontroll över hela kedjan från jord till bord. Företaget är certifierad livsmedelsproducent enligt IFS, ISO 9001 och ISO 14001 – standarder som är hjälpmedel för att arbeta på ett systematiskt sätt med produktsäkerhet, kvalitet och miljö.

VAL AV LEVERANTÖRER

Arbetet med produktsäkerhet, kvalitet och miljö börjar redan vid val av råvaror och leverantörer. Genom avtal med de utvalda leverantörerna säkerställer vi att kraven uppfylls. Den allra största mängden råvaror är spannmål som kommer från bönder på Västgötaslätten – inte mer än tio mil från vår kvarn.

KVALITETSANALYSER AV SPANNMÅLEN

Vi har ett eget laboratorium som säkerställer kvaliteten på såväl råvaror som färdiga produkter. Varje spannmålsleverans analyseras enligt en provtagningsplan och analyserna måste godkännas innan spannmålen tas in till förädling. Därefter sker löpande kontroller under hela tillverkningsprocessen.

UTBILDAD PERSONAL

Ett steg i vår utveckling är att vi återkommande utbildar samtliga medarbetare inom till exempel hygien, produktsäkerhet och produktkännedom.

INTERNA OCH EXTERNA REVISIONER

Genom återkommande revisioner kontrolleras företaget både internt och från externa certifieringsorgan, så att vi lever upp till de lagar och krav som ställs på oss.

EKOLOGISK PRODUKTION

Företaget är certifierat för ekologisk produktion. I vårt sortiment ingår också KRAV- märkta produkter.

GMO

Våra produkter innehåller inte GMO.

NÖTFRI PRODUKTION

Läs mer om vår nötfria produktion här.