Hälsosam svensk spannmål ska vara en självklarhet i köket. För alla. Därför håller vi noggrant vår produktion helt nöt- och mandelfri.

FRI FRÅN NÖTTER

Information om vår hantering av nötfria produkter.

LEVERANTÖRER

Alla våra råvaror, vårt emballage och de förpackningsleverantörer vi samarbetar med är noggrant utvalda och reviderade därefter. Revision genomförs på varje ny leverantör innan både avtal och inköp accepteras och signeras av båda parter. I samband med ny revision bedöms tillförlitligheten och riskbedömning kring säkra råvaror vad det gäller framför allt allergener. Leverantören får också i det skedet intyga och skriva på ett bindande avtal, där de garanterar att deras anläggning är riskbedömd utifrån allergener och vårt koncept ”fri från nötter”, likaså att hanteringen ifrån deras leverantörer även kan säkerställa en nötfri hantering. Revision och Certifikat/Intyg över ”Fri från nötter”, ses över och uppdateras varje år.

MOTTAGNINGSKONTROLL

När specifikationer, analyser och certifikat är överenskomna och dokumenterade i signerade avtal med leverantören, så är vår mottagning vår 1:a kontrollinstans. Mottagningskontrollen är dokumenterad i rutiner och checklistor, så att vi vet vad som ska kontrolleras utifrån våra egna riskbedömningar baserad på den leverantörsrevision som är gjord inklusive den transport som sker till oss.

EGENKONTROLL/PRODUKTIONSANLÄGGNING

Vår egenkontroll består av rutiner för vilka processvägar de olika produkterna skall gå för att säkerställa en nötfri production och grundkravet ”fri från nötter”, FIFU på lager, vilka städrutiner som skall följas inom den frekvens, samt de strikta hygienregler gällande för all personal samt besökare och entreprenörer. Samtliga våra rutiner och kontroller är baserade utifrån gjorda riskbedömningar, Svenska lagar och EU direktiv. Rutiner och vår egenkontroll följs, och mäts samt förbättras ständigt genom vårt avvikelsesystem.

EXTERN KONTROLL

Den externa kontrollen innebär att vi revideras av tredje part, dvs. revisioner utförs på plats i både livsmedelssäkerhet, samt miljö- och kvalitetsledningssystem av externa parter. Utöver detta utförs även revisioner av våra kunder där vi granskas på liknande sätt. Kvitto på att detta utförs och att vi lever upp till fastställda krav och regelverk är våra gällande Certifikat, dvs, BRC, ISO (Kvalitet & Miljö) samt KRAV/Ekologiska produkter.

MÄRKNINGEN ”FRI FRÅN NÖTTER”

När vi avser ”Fri från nötter” har vi utgått ifrån EU:s föreskrifter och Livsmedelsverkets allergenlista (LIVFS 2004:27), Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel, bilaga 1). I listan ingår exempelvis mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistage, mandel och makadamianöt.

Vår märkning ”Fri från nötter” inkluderar även jordnötter, som inte är en nöt utan tillhör gruppen baljväxter.

KOKOSNÖTEN ÄR INTE EN NÖT

Många fröer täckta av skal kallas för nötter, trots att de inte motsvarar den strikt botaniska definitionen av nöt. Kokosnöten kommer från en palm och är inte släkt med övriga ”nötter”. Kokosnöt ingår alltså inte SLV:s lista.

Mer läsning finns på Livsmedelsverkets hemsida

FriFranNotter1.png