Tävlingen är avslutad! Tack för allas engagemang! Här ser ni alla vinnarna – och i våra sociala medier kan ni läsa juryns motivering!

Havreinfluencer-Vinnare-v7-819x1024.jpg

Havreinfluencer-Vinnare-v8_2-819x1024.jpg

Havreinfluencer-Vinnare-v9-819x1024.jpg

Havreinfluencer-Vinnare-v10-819x1024.jpg

Havreinfluencer-Vinnare-v11.2-819x1024.jpg

Havreinfluencer-Vinnare-v12-819x1024.jpg

Och såhär gick tävlingen till:

VINN EXKLUSIV GJUTJÄRNSGRYTA
– VINSTCHANS VARJE VECKA!

Bilder-Hemsida-Havreinfluencer.jpg

Så här tävlar du:

Gör ett inlägg i ditt flöde på Facebook eller Instagram
där du inspirerar dina följare med våra svenska havreprodukter.
Tagga inlägget #frebaco #havrepower
OBS! På Facebook måste inlägget delas med inställningen ”Offentligt” för att synas.
Och, du får såklart tävla med så många bidrag du vill!

Varje vecka väljer en jury ut en inspirerande havreinfluencer från föregående vecka under tävlingsperioden, som vinner en emaljerad gjutjärnsgryta 4,4 liter, värde ca 899 kr i butik. Tävlingen pågår i sex veckor från och med vecka 7 till och med vecka 12. Vinnarna meddelas personligen och publiceras i våra sociala medier.

Bilder-Hemsida-Havreinfluencer2b.jpg

TÄVLINGSVILLKOR

Organisatör:
Fazer Sweden AB, Fazer Kvarn
Org.nr 556295-4486

Vem kan delta?
Alla över 16 år med permanent bostad i Sverige, dock ej anställda vid Fazer (eller andra företag inblandade i kampanjen) samt deras familjemedlemmar.

Hur deltar du?
Tävlingen startar 2021-02-15 och avslutas 2021-03-28. Du deltar genom att göra inlägg om våra svenska havreprodukter på Facebook eller Instagram, som du taggar #frebaco #havrepower. Varje vecka bedömer en jury taggade inlägg och utser en vinnare.

Priser och publicering:
Varje vecka delas en emaljerad gjutjärnsgryta med ett uppskattat värde av ca 899 kronor ut. Vinnare kontaktas inom en vecka på vinnande inlägg och publiceras i Frebacos sociala medier.

Hur utses vinnarna?
Vinnande bidrag väljs av en jury med representanter för Fazer Sweden AB samt Morot Kommunikation & Design AB. Juryns beslut kan inte överklagas.

Hantering av personuppgifter:
Fazer behandlar deltagarnas personuppgifter för att kunna genomföra tävlingen och skicka ut vinster. För mer information, se vår integritetspolicy här

Övrigt:
Genom att delta i tävlingen har Fazer Sweden AB rätt att använda inläggen i sin marknadsföring utan ersättning. Deltagarna svarar själva för eventuell vinstskatt. Deltagarna friskriver Fazer Sweden AB och andra parter i kampanjen från ansvar för eventuell skada som orsakats eller påstås ha orsakats av att delta i tävlingen. Fazer Sweden AB:s ansvar kan under inga omständigheter överstiga värdet på priserna i tävlingen. Fazer Sweden AB ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagande i tävlingen eller mottagande av eventuell vinst. Vid misstanke om bedrägeri eller annat regelbrott förbehåller sig Fazer Sweden AB rätten att avvisa deltagare. Fazer Sweden AB förbehåller sig dessutom rätten att ändra kampanjen på sätt som inte har någon väsentlig betydelse för deltagarna. Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad, hanterad av eller kopplad till vare sig Facebook eller Instagram. Däremot måste deltagarna följa respektive mediers regelverk, utöver de regler som anges ovan. Deltagarna friskriver Facebook och Instagram från allt ansvar kopplat till kampanjen.