Filmen är optimerad för mobilen!

Ladda med Svenskt Havreris – 67% mer protein* och 7,5 gånger mer kostfiber* än matris!
Dessutom riktigt klimatsmart med bara 1/5 klimatpåverkan jämfört med ris från Thailand**!

*Källa: Eurofins analysrapport Havre pol 2019-09-09 SLV näringsinnehåll ris långkornigt okokt. **Källa: RISE (2021). Uppdragsrapport ”Förenklat klimatavtryck av Fazers havreris”