Ät klimatsmart

Våra svenska matgryner ekologisk och närodlat vete, havre och råg som vi ångpreparerar för att ge grynen kort koktid. Det blir gott, snabblagat samt rikt på fibrer och protein. Men det bästa är nog att odlingen av dessa sädesslag genererar 82,5% mindre koldioxid än motsvarande mängd ris. Och då är inte ens transporterna från Asien medräknade. Det tycker vi är så viktigt att vi har skapat en egen märkning.

Du kan läsa mer om SiK:s oberoende mätning här.

Klimatsmart