klimatsmart logo

Frebaco Kvarn är en klimatsmart anläggning. Att vara klimatsmart innebär att leva med så liten påverkan på klimatet som möjligt