Tävla och vinn en årsförbrukning av Frebacos Svenska Harveris/Kornris och en Le Creuset Oval gryta gjutjärn i färgen Volcanic.

Det enda du behöver göra är att:

  1. Följ @frebaco_kvarn på Instagram
  2. Gilla och kommentera din favoriträtt i tävlingsinlägget. Tävlingsinlägget är den första fästa bilden i @Frebaco_kvarn Instagramflöde.

 


TÄVLINGSREGLER

Organisatör
Fazer Sweden, Lindhagensgatan 120, Box 30172

Vem kan delta?
Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen, dock ej personal som arbetat med planering av tävlingen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj.

Hur du deltar
Du deltar genom att:

  1. Följ @frebaco_kvarn på Instagram
  2. Gilla och kommentera din favoriträtt i tävlingsinlägget. Tävlingsinlägget är den första fästa bilden i @Frebaco_kvarn Instagramflöde.

Att delta i våra tävlingar är kostnadsfritt. Vinsten är inte utbytbar mot pengar och rätten att hämta ut vinsten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Vinnarna väljs ut av en jury och beslutet kan inte överklagas.

Tävlingen påbörjas 2022-09-26 och avslutas 2022-11-21.

Priser
Vinnaren, en person (1), vinner en (1) årsförbrukning av Frebacos Svenska Harveris/Kornris och en (1) Le Creuset Oval gryta gjutjärn i färgen Volcanic, till ett motsvarade totalt värde av 3 519 SEK. En årsförbrukning av Frebacos Svenska Harveris/Kornris motsvarar 8 kg Frebaco Svenskt Havreris och 8 kg Frebaco Svenskt Kornris. Detta gäller ett hushåll med fyra personer.

Vinnarna väljs ut inom fem arbetsdagar efter att tävlingen har avslutats. Vinnaren utses baserat på en lottning/slumpmässig utvald och kontaktas via DM på Instagram. Vinnaren har tre arbetsdagar att svara, om inget svar mottages kommer Frebaco att välja en ny vinnare.

Vid uthämtning av priset skall legitimation uppvisas. Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Hantering av personuppgifter
Fazer behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring med deltagarens godkännande. För mer information, se Fazer’s data security statement: https://www.fazergroup.com/sv/integritet-pa-fazer/privacy-statement/

Organisatörens skyldigheter
Deltagarna är själva skyldiga att betala eventuell vinstskatt. Deltagarna friskriver Fazer och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från ansvar för eventuell skada som orsakats eller påstås ha orsakats av att delta i kampanjen. Fazers ansvar kan under inga omständigheter överstiga antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Fazer ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.

Andra villkor
Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott förbehåller sig Fazer rätten att avvisa deltagaren. Fazer kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvungna att på något sätt ändra reglerna eller priserna för kampanjen. Fazer förbehåller sig rätten att ändra kampanjen eller kampanjreglerna på ett sätt som inte har någon väsentlig betydelse för deltagaren.

Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Instagram eller Facebook. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Fazers tävlingsvillkor. Kampanjen är inte kopplad till Instagram eller Facebook. Deltagarna friskriver Instagram och Facebook från allt ansvar kopplat till kampanjen.