Från Sverige

Alla våra produkter med ursprungsmärkningen FRÅN SVERIGE innehåller minst 75 % råvaror som odlats och förädlats i Sverige. Så gott som all spannmål vi använder har växt på de bördiga åkrarna på Västgötaslätten. Enda undantaget är de ekologiska sprödrostade kornflingorna som ingår i  EKO Müsli Skogsbär. I övrigt kommer spannmålen i ”Från Sverige-märkta” produkterna enbart från åkrar max tio mil från kvarnen. Det är klimatsmart och det är bra för vår värld vi alla delar.

Du kan läsa mer om märket Från Sverige om du klickar på denna länk:
https://fransverige.se