Fazer köper Frebaco Kvarn i Sverige

Fazer-koncernen fortsätter att verkställa sin tillväxtstrategi genom att köpa Frebaco Kvarn i Sverige. I och med detta fördubblar Fazer sin havrekapacitet och blir en betydande aktör inom den globala havreexporten. Tillskottet av Frebaco ger Fazer…

Arsenik i livsmedel

Arsenik kan förekomma i ris som en följd av att det finns naturligt i jorden och tas upp av växterna. Ris tar helt naturligt och relativt lätt upp arsenik vilket gör att just ris oftast…