LETA EFTER VÄSTGÖTAODLAT

Alla produkter märkta med denna symbol innehåller spannmål enbart odlad på Västgötaslätten, en av Europas bördigaste marker. Visst är det skönt att veta var spannmålen kommer ifrån. Och framför allt att den är klimatsmart. Vår kvarn ligger dessutom på Västgötaslätten, så transporterna kan inte bli kortare. Faktiskt aldrig längre än 10 mil! Dessutom orsakar odlingen av matgryner ofantligt mycket mindre utsläpp än till exempel ris.

Västgötaodlat