Nu har vi sått våra havreringar!

Det här är Jonas, en av våra hängivna spannmålsbönder bara en mil från vår kvarn i Lidköping på Västgötaslätten. Att odla råvaran till våra Svenska havreringar är ett hantverk som måste få ta sin tid om det ska bli bra – och det ska det!

Jonas gård och odlingsmarker ligger ungerfär en mil från vår kvarn i Lidköping, mitt på bördiga Västgötaslätten. Jonas och hans kollega Henrik sår 480 hektar – det motsvarar runt 5000 villatomter – under sju intensiva dagar, mellan regnmoln och korta stunder av nattvila. De sår kärnor och näringsämnen samtidigt i rader med 12 centimeters mellanrum, ett par centimeter ner i jorden med lösare jord över som skydd och en fast botten under för optimal växtförmåga.

Men vårbruket börjar egentligen redan hösten innan, då marken som ska sås plöjs. Det luckrar upp jorden samtidigt som man myllar ner skörderester och gödsel för att bekämpa ogräs och skapa förutsättningar för en bra såbädd. Jorden får sedanvila ända till ett par dagar innan den planerade sådden. Då harvar man så att jordytan blir utjämnad – det förstärker kapilläreffekten så att vatten lättare kan rinna ner till de sådda kärnorna.

All den spannmål som vi använder till våra havreringar, gryner och müsli odlas av engagerade och hängivna bönder på Västgtaslätten, som hör till Europas allra bördigaste marker. Aldrig längre bort än högst tio mil från kvarnen i Lidköping – och de flesta finns på betydligt närmare håll än så. Då vet vi säkert var våra råvaror kommer ifrån och hur de har framställts – och du vet att de inte transporterats land och rike kring i onödan. Det är bra för kvaliteten, och smart för miljön!

Nu när havren är i jorden formligen exploderar den och börjar gro direkt. På återseende när det börjar synas!

Läs mer om våra Svenska havreringar här